Koppi-projekti


Jyväskylän yliopistossa koulutusteknologian opiskelijat suorittivat 10 opintopisteen laajuiset projektiopinnot (KOTES468) osana maisterivaiheen opintojaan. Kevään 2021 aikana aluksi kolmen opiskelijan projektiryhmä työskenteli projektisssa, jonka tavoitteena oli toteuttaa uutta oppimateriaalia ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet-kurssille. Tavoitteena oli toteuttaa Unix- ja Powershell-oppimateriaalit Moodleen. Materiaaleissa oli tarkoitus olla oppimateriaali sekä tentti kumpaiseenkin osioon. Lisäksi projektin tavoitteissa oli materiaalin siirto TIM-alustalle soveltuvin osin.


Projektia lähdettiin toteuttamaan tilaajan vaatimusten perusteella. Projektin vaatimuksia ja laajuutta supistettiin, kun projektiryhmä pieneni kahteen henkilöön. Projektissä kevään aikana toteutettiin Unix-komentorivin Moodle-materiaali sekä osion tentti. Materiaalin siirtoa TIM:iin tehdään kesän/syksyn aikana. Materiaalia kehitettiin projektiryhmän sisäisen toiminnan lisäksi tilaajan ja ohjaajan ehdotusten sekä toiveiden pohjalta.


Projektiryhmä

  • Oscar Calderón
  • Toni Lamminaho
  • Karoliina Pakkanen (helmikuun loppuun asti)

Tilaajat

  • Ville Heilala
  • Janne Huttunen

Ohjaaja

  • Antti Ekonoja