KotKoe-projekti

Jyväskylän yliopistossa koulutusteknologian opiskelijat suorittivat 10 opintopisteen laajuiset projektiopinnot (TIES4680) osana maisterivaiheen opintojaan. Syksyn 2019 aikana kolmen opiskelijan projektiryhmä työskenteli informaatioteknologian tiedekunnan tilaamassa projektissa, jonka toimeksiantona oli määritellä, suunnitella ja toteuttaa malli uudesta pääsykokeesta koulutusteknologian koulutusohjelmaan hakeville. KotKoe-projektissa toteutettiin kaksi valintakoetta: harjoituskoe ja varsinainen valintakoe.

Projektia lähdettiin toteuttamaan tilaajan vaatimusten perusteella. Projektin tuotoksia olivat harjoituskoe (kotona tehtävä), varsinainen valintakoe (yliopistolla tehtävä) ja raportti valintakokeen kehitysprosessista. Lisäksi projektiryhmä suunnitteli ja toteutti avainsanat Opintopolun koulutusohjelma-hakuun, ja myös testasi niiden toimivuutta. Avainsanojen suunnittelusta ja testauksesta tehtiin raportti, joka on osa laajempaa valintakokeen kehitysprosessi -raporttia. Valintakokeen mahdolliset alustat (Moodle, TIM ja Pedanet) arvioitiin sopivuutensa ja saavutettavuutensa puolesta, ja tulokset raportoitiin vaatimustaulukkoina, jotka kertoivat jokaisen järjestelmän ominaisuudet. Valintakoeaineistoa kehitettiin projektiryhmän sisäisen toiminnan lisäksi tilaajan ja ohjaajan ehdotusten sekä toiveiden pohjalta.