Kotoisa-projekti

Kotoisa-projekti sai alkunsa Jyväskylän yliopistossa osana Koulutusteknologian maisteriohjelman projektiopintoja. Kurssilla Koulutusteknologian projekti, KOTES468 (10 op) opiskelijoista koottu kahden hengen projektiryhmä tuotti yliopiston OPS-prosessia 2024–2027 varten koulutusteknologian tutkinto-ohjelmien itsearviointien osioita yliopiston tarjoaman mallin mukaisesti. Lisäksi projektiryhmä tuotti kehitysehdotukset niin meneillään olevaan OPS-kauteen (2020–2024) liittyen kuin tulevaa OPS-kautta (2024–2027) silmällä pitäen. Projektin on tilannut informaatioteknologian tiedekunnan koulutusteknologian oppiaine. Projektin nimeksi valittiin Kotoisa (muodostuu sanoista Koulutusteknologian itsearviointi ja kehittämisehdotukset).

Taustaselvityksinä projektiryhmä tarkasteli Jyväskylän yliopiston OPS-linjauksia opetussuunnitelmakausien 2020-2024 ja 2024-2027 osalta. Lisäksi tarkasteltiin tutkinto-ohjelmien rakennetta ja sisältöjä koulutusteknologiaa vastaavien ulkomaisten yliopistojen sekä tietotekniikan aineenopettajaopintoja tarjoavien kotimaisten yliopistojen osalta. Selvitystyönä itsearviointeihin ja kehitysehdotuksiin liittyen projektiryhmä haastatteli kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoita sekä alumneja. Lisäksi selvitystyössä käytettiin yliopiston tarjoamia tausta-aineistoja niin opiskelijakyselyjen kuin opetussuunnitelmalinjausten osalta.

Projektin materiaalit

Projektiorganisaatio

Projektiryhmä Tilaaja Ohjaaja
Heini Lötjönen Leena Hiltunen Antti Ekonoja
Mikko Petäjämäki Kinna Tasala
Katja Tynkkynen