ULA-TV

Openflix

Koulutusteknologian projektissa projektiryhmä toteutti Openflix-verkkopalvelun Peda.net-alustalle. Projektin tavoitteena oli luoda jaetun asiantuntijuuden palvelu opetusalan ammattilaisille. Sivusto on esillä osoitteessa: https://peda.net/openflix.

Projektissa tehtiin tarvekartoituskysely, jossa selvitettiin millainen palvelun tulisi olla käyttäjien mielestä. Tarvekartoituskyselyyn vastasi opettajia, opettajaksi opiskelevia ja opettajankouluttajia.

Openflix on osa suomalaisten yliopistojen Uutta Luova Asiantuntijuus (ULA) -hanketta.

Projektiryhmä

  • Jenni Ryymin
  • Juho Lahtinen
  • Toni Lehtinen
  • Ville Rissanen

Tilaaja: ULA-hanke (JYU)

  • Anne Martin
  • Merja Juntunen
  • Mikko Vesisenaho
  • Mirja Tarnanen
  • Teppo Toikka

Ohjaaja

  • Antti Ekonoja