OTTO-projekti

Opettajankoulutuksen Tulevaisuuden Tietotekniset Osaamistarpeet

Koulutusteknologian OTTO-projekti perehtyi opetussuunnitelmiin, tulevaisuuden taitoihin, opettajien tieto- ja viestintäteknisiin (TVT) osaamistarpeisiin sekä selvitti haastattelujen ja kyselyjen avulla nykyisten opettajaopiskelijoiden ja opettajankouluttajien TVT-osaamista ja asenteita. Näiden tietojen pohjalta OTTO-projektiryhmä valmisteli kehittämissuunnitelman ja sen mukaisen koulutuspäivän. Projektissa tilaajana toimi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Projektiryhmä

  • Tuukka Kivioja
  • Samuel Rahikainen
  • Kristiina Manninen
  • Jesse Huttunen

Tilaaja

  • Emma Kostiainen
  • Tiina Silander
  • Johanna Kainulainen
  • Merja Juntunen
  • Minna Willman

Ohjaaja

  • Antti Ekonoja
Projektin materiaalit

Viimeksi päivitetty 25.5.2015