PedAg-projekti

PedAg-projekti oli osa Jyväskylän yliopiston koulutusteknologian maisteriohjelman kurssia Koulutusteknologian projekti(KOTES468).
Projektiryhmäläiset suorittivat kurssin keväällä 2023.
Kurssi oli kymmenen opintopisteen kurssi, jossa neljän hengen projektiryhmän tehtävänä oli kartoittaa, testata ja pilotoida pedagogisia agentteja.
Projektin tilasi Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan professori Tommi Kärkkäinen sekä väitöskirjatutkija Pieta Sikström.

Projekti jakautui kahteen osaan.
Projektin ensimmäisessä vaiheessa projektiryhmä kartoitti ja testasi erilaisia pedagogisten agenttien rakentamiseen käytettäviä alustoja ja laati testatuista alustoista arviointimatriisin.
Projektin toisessa vaiheessa pilotoitiin pedagoginen agentti ensimmäisessä vaiheessa valikoituneella alustalla Botpressillä.


piirretty kuva ViSu-botista
Projektiryhmä Projektin tilaajat Projektin ohjaaja
Saara Huhta Tommi Kärkkäinen Antti Ekonoja
Viivi Laitinen Pieta Sikström
Juho Liedes
Maija Turpeinen

Projektin Dokumentit