Logo

PedaPro-projekti

Koulutusteknologian PedaPro-projektissa projektiryhmä selvitti Peda.netin eri kohderyhmien käyttökokemuksia Peda.netin työvälineistä ja järjestelmästä. Projektin tavoitteena oli luoda ehdotuksia Peda.netin käyttökokemusten parantamiseksi etenkin perusopetuksen opetushenkilökunnan ja oppilaan näkökulmasta.

Peda.netin ehdotusten pohjalle tehtiin kahdenlaista taustatutkimusta. Projektiryhmä teki sisäisiä testauksia, joissa tutkittiin Peda.netiä. Sisäisen testauksen lisäksi projektiryhmä teetti kyselyitä alakoulun ja yläkoulun oppilaille sekä opetushenkilökunnalle. Lisäksi projektiryhmä haastatteli kyselyyn vastanneita opetushenkilökunnan jäseniä.

Käyttökokemuksen parannusehdotukset sisältävät ryhmän oman testauksen ja kyselyiden ja haastatteluiden perusteella tehdyt ehdotukset Peda.netin parantamiseksi. Kehitysehdotusten tueksi tehtiin myös uusia toiminnallisuuksia havainnollistavia prototyyppejä.