projektin logo

PelKouMa-projekti

PelKouMa-projekti toteutettiin osana Jyväskylän yliopiston koulutusteknologian maisteriohjelman Koulutusteknologian projekti -kurssia (KOTES468) keväällä 2024. Kymmenen opintopisteen projektikurssin aikana neljän hengen projektiryhmän tavoitteena oli toteuttaa Moodle -pohjaiselle verkko-oppimisympäristölle käyttösuunnitelma, ohjeistuksia sekä koulutuksia alustan käyttäjille sekä rakentaa mallikurssipohja uusia rakennettavia kursseja varten. Projektin tilausorganisaationa oli Keski-Suomen pelastuslaitos. Tilaajan edustajina toimivat Keski-Suomen pelastuslaitokselta koulutusmestari Maija Turpeinen sekä Äänekosken aluepalomestari Pertti Hänninen.

Projekti toteutettiin tilaajan antamien toiveiden perusteella neljässä eri osassa. Koulumaali-verkko-oppimisympäritöön laadittiin käyttösuunnitelma Keski-Suomen pelastuslaitoksen päätoimisen sekä sopimushenkilöstön käyttäjille. Koulumaaliin rakennettiin "Koulumaalin käyttöohjeet" -kurssialue, johon rakennettiin ohjeita eri muodoissa eri käyttäjäryhmille. Jotta käyttäjiä pystyttäisiin motivoimaan Koulumaalin käyttöön, pidettiin eri käyttäryhmille koulutuksia Koulumaalin sisällöstä sekä rakennetusta käyttösuunnitelmasta sekä ohjekurssista. Myös sisällöntuottajille pidettiin koulutustilaisuuksia, joissa sisällöntuottajia ja opettajan roolissa Koulumaalin kursseilla toimivia koulutettiin oppimisympäristön parempaan hyödyntämiseen. Viimeisenä toteutettiin myös mallikurssipohja, jota kopioidaan uusiksi kurssipohjiksi yhtenäisyyden varmistamiseksi.

Projektiryhmä Projektin tilaajat Projektin ohjaaja
Venla Moilanen Maija Turpeinen Antti Ekonoja
Samira Ouazizi Pertti Hänninen
Petra Savolainen
Salla Valerón
Projektin Dokumentit