TOPSI-projekti

Tietotekniikan opetussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2020

Koulutusteknologian TOPSI-projektissa projektiryhmä teki ehdotuksen tietotekniikan laitoksen kandidaatintutkinnon opetussuunnitelmasta, maisterin tutkinnon yhteisten opintojen osuudesta sekä Koulutusteknologian opintosuunnan opetussuunnitelmasta. Ehdotukset sisältävät tutkintojen osaamistavoitteet ja tutkintorakenteet.

Opetussuunnitelmaehdotusten pohjalle tehtiin kahdenlaisia taustaselvityksiä. Projektiryhmä kartoitti, millaisia opetussuunnitelmia tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyössä mukana olevissa oppilaitoksissa, muutamassa muussa suomalaisessa ja ulkomaisessa tietotekniikkaa opettavassa korkeakoulussa ja vertasi niitä Jyväskylän yliopiston nykyiseen opetussuunnitelmaan. Lisäksi projektiryhmä haastatteli Jyväskylän yliopiston tietotekniikan opiskelijoita, alumneja sekä informaatioteknologian tiedekunnan henkilökuntaa.

Projektiryhmä

  • Marianne Laapio
  • Hannes Laukkanen
  • Jaana Oinonen
  • Jutta Tolvanen

Tilaaja: Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos

  • Timo Hämäläinen
  • Ari Viinikainen
  • Jaana Markkanen
  • Outi Hynninen

Ohjaaja

  • Antti Ekonoja
Projektin dokumentit

Viimeksi päivitetty 21.12.2016