TvtDok - projektin esittely

© TvtDok

TvtDok

TvtDok-projekti toteutettiin Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tietotekniikan oppiaineen Koulutusteknologian projekti -kurssin projektina. Projektin keskeisin tuotos oli uudistettu versio Antti Ekonojan vuoden 2012 sähköisestä oppimateriaalista Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito. Uusi oppimateriaali sai projektissa nimen Tieto- ja viestintätekniikan käyttötaito 2.0 - Digitaalinen oppimateriaali tieto- ja viestintätekniikan opettamiseen.

Vuonna 2012 julkaistu oppimateriaali ei enää ollut täysin ajantasainen, mikä tarjosi lähtökohdat TvtDok-projektin toteuttamiselle. Projektin tavoitteena oli nykyaikaistaa oppimateriaali, kehittää sitä sekä päivittää oppimateriaali vastaamaan nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

TvtDok-projektissa sähköistä oppimateriaalia kehitettiin huomioiden vuoden 2014 opetussuunnitelmassa TVT-opetukseen määritellyt sisällöt ja tavoitteet. Lisäksi projektissa huomioitiin Antti Ekonojan väitöstutkimuksen esille nostamat vanhan oppimateriaalin kehittämistarpeet sekä oppimateriaalien yleiset laatuvaatimukset.

Projektiryhmä Tilaaja/ohjaaja
  • Pirita Perälä
  • Karoliina Sormunen
  • Antti Ekonoja

Projektin materiaalit
Kokouskutsut
Pöytäkirjat
Etusivu päivitetty viimeksi 15.1.2019.